Politica pentru evenimente și sesiuni de grup

SERVICIILE PUSE LA DISPOZIȚIE ȘI NATURA LOR

Înțelegeți, sunteți de acord și recunoașteți că informațiile pe care acest website le oferă împreună cu serviciile furnizate nu vizează diagnosticarea, tratarea sau prevenirea oricărei probleme fizice, emoționale, economice sau de oricare altă natură. Acest website și proprietara acestuia nu oferă sfaturi medicale, iar informațiile furnizate în cadrul evenimentelor sau a sesiunile de grup sau individuale nu trebuie folosite ca și substitute pentru sfaturile medicale profesionale.

Dacă alegeți, pe propria răspundere, să folosiți informațiile transmise prin intermediul acestui website sau prin intermediul serviciilor oferite, proprietara nu își asumă răspunderea pentru hotărârile pe care le veți lua, nici pentru acțiunile pe care le veți întreprinde sau pentru consecințele care decurg din acestea.

Obiectivul meu este să răspund cu acuratețe și să vin în sprijinul realizării și dezvoltării obiectivelor dumneavoastră în cadrul eventimentelor sau a sesiunilor individuale sau de grup la care ați ales să participați. Rezultatele necesită și angajamentul dumneavostră. Nu pot garanta acuratețea sau eficientă oricăror servicii, dar vă pot asigura angajamentul meu pentru îndeplinirea cu success a serviciilor.

Taxele pentru evenimente și/sau sesiuni individuale sau de grup au un caracter nerambursabil.

Materialele și informațiile pe care le ofer au caracter strict orientativ.

Authentic Self SRL nu este răspunzător pentru nicio pierdere a profitului, a bunurilor, sănătății, reputației și/sau pierderi similare, indiferent de cauză, drept urmare a folosirii serviciilor oferite, iar răspunderea mea totală în contract este limitată la prețul total plătit de dumneavoastră, pentru servicii, indiferent dacă este din neglijența sau încălcarea contractului.

CONFIDENȚIALITATEA

Informațiile furnizate în cadrul evenimentelor sau în sesiunile individuale sau de grup sunt strict confidențiale, exceptând situațiile când legea solicită altfel.

Prin informații confidențiale se înțelege orice formă de informație referitoare la dumneavoastră pe care le obțin în legătură cu furnizarea de servicii și cu faptul că vă furnizez servicii, dar exclude informațiile pe care dumneavoastră ni le permiteți să le publicăm și informațiile pe care le publicați dumneavoastră.

TAXE DE PARTICIPARE

Taxele de participare se achită anticipat, adică înainte de furnizarea serviciilor, fie că este vorba de un eveniment organizat sau o sesiune individuală sau de grup.

Toate sesiunile de grup sau individuale, precum și toate evenimentele vor începe și se vor termina la timp, indiferent de momentul în care vă înscrieți într-o sesiune și/sau eveniment.

Acest website și proprietara acestuia nu acoperă costurile și cheltuielile pentru participarea la evenimente și/sau sesiuni individuale sau de grup, precum: călătoriile, cazarea, cheltuielile de subzistență și orice alte cheltuieli. Toate aceastea sunt responsabilitatea dumneavoastră.

Authentic Self SRL îți rezervă dreptul de a suspenda accesul la toate serviciile pe care le oferă până când plata este efectuată în întregime.

În cazul în care, cu 24 de ore înainte de oricare sesiune programată, anulezi sau reprogramezi, întreaga valoarea a sesiunii se datorează integral.

Din momentul în care solicitați un serviciu sunteți imediat responsabil pentru taxele totale ale întregului serviciu. Dacă anulați sau nu mai participați la sesiuni/evenimente din orice motiv, nu aveți dreptul la o rambursare și sumele, care nu sunt încă plătite, pentru serviciile rezervate, rămân datorate și plătibile.

Participarea la sesiuni și/sau evenimente este nominală și poate fi cedată unei alte persoane doar cu acordul proprietarei.

Proprietara își rezervă dreptul de a refuza accesul la servicii la discreția ei.

POLITICA DE REPROGRAMARE

Sesiunile individuale pot fi reprogramate cu cel puțin 24 de ore în avans. Pentru a reprograma o sesiune individuală este necesar să iei legătură cu noi prin email. Sesiunea individuală nu este considerată reprogramată sau anulată dacă tu alegi să refuzi solicitarea/cererea din partea Google a evenimentului la care te-ai programat. În cazul în care refuzi solicitarea/cererea din partea Google de a pune în calendarul tău data și ora la care te-ai programat pentru o sesiune și/sau un eveniment, acestea rămân în continuare valabile și plătibile.

În situația în care, din orice motiv nu sunt în măsură să furnizez serviciile la data și ora stabilită de comun acord, vei fi informat în cel mai scurt timp posibil și se va reprograma sesiunea pentru o perioadă de timp convenită de comun acord.

ANGAJAMENTUL MEU

Voi oferi serviciile cu respect, grijă, profesionalism și amabilitate. Datorită naturii consilierii, nu pot și nici nu garantez niciun rezultat particular. Din experiența mea, persoanele cu o minte deschisă obțin cele mai multe rezultate.

În situația în care trebuie să reprogramez orice sesiune, voi oferi cât mai multă atenție posibilă schimbărilor. Cu toate acestea  voi lua toate măsurile rezonabile pentru a evita această situație.

Evenimente și sesiunile individuale și/sau de grup nu sunt destinate sau recomandate ca substitut pentru orice tip de asistență profesională, legală, medicală, psihiatrică sau de altă natură.

Authentic Self SRL își rezervă dreptul de a anula, amâna sau modifica oricare dintre serviciile pe care le oferă fără a vă anunța în prealabil. Dumneavoastră sunteți de acord că Authentic Self SRL nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de terți pentru orice consecință care decurge din aceasta. Cu toate acestea, în această situație, Authentic Self SRL va lua toate măsurile rezonabile pentru a va informa în timp util de orice modificare considerate necesară.

ANGAJAMENTELE DUMNEAVOASTRĂ

Când participați la evenimentele și sesiunile individuale și/sau de grup informațiile pe care le împărtășiți sunt adevărate, cinstite și oferite de voie bună.

Recunoașteți și sunteți de acord să respectați legea și drepturile celorlalți participanți sau reprezentanți Authentic Self SRL, evitând cu strictele orice activitate frauduloasă și orice comportament care deranjează oricare altă persoană sau este posibil să o facă.

Comportamentul dumneavoastră față de mine și de alți participanți trebuie să fie politicos, respectuos și amabil. Este interzis orice comportament ofensator sau ostil față de mine și de alți participanți.

Este interzisă publicarea materialelor sau a comentariilor care sunt susceptibile, defăimătoare, obscene, explicite sexual, discriminatorii, violente, amenințătoare sau intenționează să încalce drepturile oricărei persoane. Este interzisă promovarea activităților ilegale sau care sunt susceptibile sau intenționate să însele, să hărțuiască, să provoace anxietate sau să ducă în eroare orice persoană.

Este interzisă promovarea sau vânzarea produselor sau serviciilor altor participanți în timpul serviciilor oferite fără consimțământul meu prelabil.

În cazul în care un eveniment sau o sesiune individuală sau de grup este organizată în locații terțe, sunteți de acord să respectați politicile și regulile locației. De asemenea sunteți de acord să rambursati integral și să mă despăgubiți împotriva oricărei reclamații din partea unei terțe persoane, inclusiv costurile și cheltuielile asociate acesteia, inclusiv taxe profesionale, rezultate din acțiunile sau inacțiunile dumneavoastră în timp ce vă aflați într-o locație terță.

Îmi rezerv dreptul de a refuza accesul la servicii la discreția mea.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Authentic Self SRL este proprietara tuturor drepturilor de proprietate intelectuală și toate celelalte drepturi privind materialele și conținutul acestora pe care le folosește în cadrul evenimentelor și sesiunilor individuale și/sau de grup.

Este interzis și nu aveți dreptul să copiați, să reproduceti, să publicați, să difuzați, să vindeți sau să puneți la dispoziția unei terțe părți, în niciun fel, conținutul din materialele pe care le folosesc în evenimente și sesiuni individuale și/sau de grup.

Materialele furnizate în cadrul evenimentelor și sesiunilor individuale și/sau de grup pot fi utilizate doar pentru uzul personal al dumneavoastră și pentru alte utilizări cu care sunt de acord în scris în prealabil.

Este interzis și nu aveți dreptul să efectuați înregistrări audio sau video ale evenimentelor și sesiunilor individuale și/sau de grup ale mele sau ale participanților.

Recunoașteți și sunteți de acord că putem face din când în când înregistrări audio și/sau vizuale și/sau fotografice ale evenimentelor și sesiunilor de grup la care participați. Ne autorizați să folosim imaginea și vocea în astfel de înregistrări fără consimțământul dumneavoastră sau alte condiții de la dumneavoastră. Putem folosi înregistrările, edita, copia, adapta, traduce sau adăuga în scopul promovării evenimentelor și sesiunilor de grup viitoare sau în crearea de servicii și/sau produse viitoare.

În cazul în care nu doriți să fiți fotografiat, înregistrat, va rugăm să ne aduceți la cunoștință înainte de începerea evenimentelor și sesiunilor de grup.

ALTE DISPOZIȚII

Recunoașteți și sunteți de acord că prezentul acord reprezintă întregul acord și înțelegere dintre noi și înlocuiește orice înțelegere anterioară dintre noi referitoare la furnizarea serviciilor.

Părțile sunt de acord că nu se vor angaja în vreun comportament sau comunicare, publică sau privată, concepute sau intenționate sau care ar putea să îl denigreze pe celălalt.

Pentru întrebări sau comentarii, vă rugăm să ne contactați prin email la healing.mihaelamaierean@gmail.com sau să ne sunați la 0751489914.